skontaktuj_sie_ok

If you have any questions – please contact us  +48 575 425 500

or send a message from the form.

office active:

Monday Friday 9.30 – 17.30

office address:

Grójecka 194 lok. 2, 02-390 Warszawa

company address:

Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.
Grójecka 194 lok. 2, 02-390 Warszawa
kontakt@lokatyziemskie.pl

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy NIP: 701-030-75-19 REGON: 143193057 KRS: 0000392013 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 550.000 zł