Powierzchnia od 3000m²
Powierzchnia od 3000m²

Miasto Mikołajki 27 km

Lotnisko Olsztyn-Mazury 45 km

Szlak Krutyni

Miasto Mrągowo 19 km

Linia brzegowa Jeziora Białego


nr działki pow. całkowita użytki klasa pow. użytków
22/18 0,3003 Ł IV 0,1662
Ps IV 0,0572
Lz-Ł IV 0,0769
22/19 0,3006 Ł IV 0,1347
Ps IV 0,1299
Lz-Ł IV 0,0360
22/20 0,3033 R IVa 0,0232
Lz-Ł IV 0,0019
Ł IV 0,1334
N 0,1448
22/21 0,3404 Lz-Ł IV 0,1884
Ł IV 0,0384
N 0,1136
22/23 0,3004 Ł IV 0,3004
22/24 0,3005 R IVa 0,0048
Ł IV 0,2957
22/25 0,3001 R IIIb 0,0114
R IVa 0,2354
Ł IV 0,0533
22/26 0,3004 R IIIb 0,0066
R IVa 0,1841
R VI 0,0173
Ł IV 0,0924
22/27 0,3007 Ł IV 0,2497
R IVa 0,0510
22/28 0,3004 R IIIb 0,0145
R IVa 0,0875
Ł IV 0,1984
22/29 0,3003 R IIIb 0,1248
R IVa 0,0964
Ł IV 0,0791
22/30 0,3116 R IIIb 0,3116
22/31 0,3053 R IIIb 0,0789
R IVa 0,1066
Ł III 0,1198
22/32 0,3041 R IIIb 0,0365
R IVa 0,0935
Ł III 0,1741
22/33 0,3016 R IVa 0,3016
22/34 0,3008 R IVa 0,2898
Ł III 0,0110