Powierzchnia od 3000m²
Powierzchnia od 3000m²

Dostęp do mediów

Linia brzegowa Jeziora Linowskiego

Program Lokat Ziemskich

Lotnisko Olsztyn-Mazury 55 km

Stare Miasto Olsztyn 13 km

Olsztyn plaża miejska 17 km


nr działki pow. całkowita użytki i klasa pow. użytków
Wraz z nieruchomościami wymienionymi poniżej, sprzedawany jest udział w działkach wewnętrznych 23/34 oraz 23/45 
23/18 0,302 RIVa 0,2108
RIVb 0,05
RV 0,0412
23/19 0,3011 RIVa 0,0325
RV 0,2686
23/20 0,3026 RIVa 0,1273
RIVb 0,1472
RV 0,007
PsIV 0,0211
23/21 0,3001 RIVb 0,267
PsIV 0,0331
23/22 0,3021 RIVb 0,1264
RV 0,0071
PsIV 0,1686
23/23 0,3004 RV 0,1152
PsIV 0,1852
23/24 0,3008 RIVa 0,1115
RV 0,1454
PsIV 0,0439
23/25 0,3051 RV 0,1005
RVI 0,2046
23/26 0,3345 RIVb 0,1482
RV 0,1863
23/27 0,332 RIVa 0,0283
RV 0,3037
23/28 0,3041 RIVa 0,0021
RV 0,2993
RVI 0,0027
23/29 0,3043 RIVa 0,2074
RV 0,0823
ŁV 0,0146
23/30 0,3032 RIVa 0,0907
PsIV 0,1325
ŁV 0,08
23/31 0,3387 RIVa 0,163
PsIV 0,1757
23/32 0,3103 PsIV 0,0393
ŁV 0,271
23/33 0,317 PsIV 0,0607
ŁV 0,2445
ŁVI 0,0118
23/34 0,3788 PsIV 0,2767
ŁVI 0,1021
23/35 0,3098 PsIV 0,3098
23/36 0,3086 RIVa 0,0128
PsIV 0,1651
ŁV 0,0794
ŁVI 0,0513
23/37 0,307 RIVa 0,1877
RV 0,0916
ŁV 0,0256
ŁVI 0,0021
23/38 0,3053 RIVa 0,2348
RV 0,06
PsIV 0,0105
23/39 3065 PsIV 0,3065
23/40 3048 PsIV 0,3048
23/41 3007 PsIV 0,3007
23/42 3048 PsIV 0,3048
23/43 3010 PsIV 0,301
23/44 3264 PsIV 0,3264