Powierzchnia od 3000m²
Powierzchnia od 3000m²

Miasto Giżycko 17 km

Linia brzegowa jeziora Wilkus

Program Lokat Ziemskich

Lotnisko Kętrzyn 43 km

Szlak rzeki Sapiny (połączony z WJM)