skontaktuj_sie_ok

If you have any questions – please contact us  +48 575 425 500

or send a message from the form.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie podaję w powyższym formularzu. Jestem świadomy, że administratorem danych osobowych, które podaję powyżej są Lokaty Ziemskie Sp. z o.o. przy ul. Grójeckiej 194 lok. 2, 02-390 Warszawa oraz że posiadam prawo do dostępu i poprawiania moich danych osobowych. Dane osobowe przekazuję w celach marketingowych i profilowania zgodnie z polityką prywatności. Jestem świadomy prawa żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawa wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z polityką prywatności.

office active:

Monday Friday 9.00 – 17.00

company address:

Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.
Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
kontakt@lokatyziemskie.pl

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy NIP: 701-030-75-19 REGON: 143193057 KRS: 0000392013 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 550.000 zł