Powierzchnia od 3000m²
Powierzchnia od 3000m²

Biskupiec 15 km

Puszcza i Ostoja Piska

Jezioro Stromek

Lotnisko Szymany 52 km

Program Lokat Ziemskich