Powierzchnia od 3000m²
Powierzchnia od 3000m²

Dostęp do mediów

Lotnisko Olsztyn Mazury 101 km

Linia brzegowa jeziora Kisajno

Miasto Giżycko 10 km

Eko Marina Giżycko 11 km

Program Lokat Ziemskich