artykuly_eksperckie_ok

FINANSOWANIE - czy można wziąć kredyt na nieruchomość rolną?
Wejście w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wywołało w Pol...
USTAWA ROLNA - czy trzeba być rolnikiem i zamieszkać 5 lat w gminie?
Na stronie Agencji Nieruchomości Rolnych (www.gospodarstwopolska.pl), w dzial...
USTAWA ROLNA - czy można sprzedać nabytą ziemię?
Art. 2b ust. 1 UKUR mówi o tym, że "nabywca nieruchomości rolnej jest zobowiązany prowadzić gos...
USTAWA ROLNA - jakiej ziemi nie dotyczy?
UKUR zgodnie z Art.1a nie dotyczy nieruchomości rolnych, które: wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości R...
DZIAŁKA ROLNA CZY BUDOWLANA?
Decydując się na zakup gruntu, jednym z pierwszych pytań, które sobie zadajemy jest to, czy chcemy kupić działkę rolną...
DZIAŁKA ROLNA - korzyści podatkowe
1. Czy może być kosztem dla firmy? TAK A. Podatek dochodowy od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 U...
OBSZARY CHRONIONE NA WARMII I MAZURACH - czy możliwa jest zabudowa?
Większość obszaru Warmii i Mazur to tereny chronione, które kojarzą nam się ze ...
TURYSTYKA NA MAZURACH - biznes i wypoczynek
Przez ostatnie dwa, trzy lata obserwujemy wzmożone zainteresowanie regionem Warmii i Mazur wśród turystó...
DZIAŁKA ROLNA - zabudowa krok po kroku
Wyobraź sobie, że stajesz się posiadaczem działki rolnej na Warmii lub Mazurach, która ma własną linię brzeg...