skontaktuj_sie_ok

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie – skontaktuj się z nami  +48 575 425 500

lub wyślij wiadomość z formularza.

biuro czynne:

Poniedziałek-Piątek 9.30 – 17.30

adres biura:

Grójecka 194 lok. 2, 02-390 Warszawa

adres spółki:

Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.
Grójecka 194 lok. 2, 02-390 Warszawa
kontakt@lokatyziemskie.pl

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy NIP: 701-030-75-19 REGON: 143193057 KRS: 0000392013 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 550.000 zł