artykuly_eksperckie_ok

USTAWA ROLNA - jakiej ziemi nie dotyczy?

UKUR zgodnie z Art.1a nie dotyczy nieruchomości rolnych, które:

  1. wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,
  2. mają powierzchnię mniejszą niż 0,3 ha,
  3. są drogami wewnętrznymi,

oraz nabywania udziałów w nieruchomościach o jakich mowa w pkt 2 i 3.

Dla pozostałych nieruchomości rolnych rozwiązaniem jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Jak to zrobić i ile to kosztuje?

Wyłączenie może nastąpić po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przed decyzją o pozwoleniu na budowę. Taka kolejność jest konieczna ze względu na treść postanowienia art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych może dotyczyć zarówno gruntów rolnych zaliczanych do wysokich klas bonitacyjnych czyli klas: I, II i III oraz IIIa i IIIb, jak i niższych klas bonitacyjnych, to jest klas: IV, IVa, IVb oraz V i VI. Wniosek składa się w Starostwie, które na decyzję ma 30 dni.

W związku z decyzją o wyłączeniu, istnieje obowiązek poniesienia opłaty w odniesieniu do 1 ha gruntu konkretnej klasy bonitacyjnej zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. Ustawy.

tabelka

Natomiast odnośnie opłaty, art. 12 ust. 6 mówi, że

paragraf

Warto przy tym zwrócić uwagę, że ceny transakcyjnej przez efekt tzw. „targowania się” są niższe od cen ofertowych o średnio 10%. Według portalu Otodom, obecnie średnia cena ofertowa w woj. warmińsko mazurskim to 86 zł/m2.

porownanie_cen

 

Stan na styczeń 2017 rok

Dodatkowo art. 12a ww. Ustawy mówi, że powyższa opłata za wyłączenie co do zasady nie dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego, przy czym w przypadku budynku jednorodzinnego powierzchni do 0,05 ha czyli 500 m2. Warto też dodać, że zabudowa zagrodowa nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, bo ma jej służyć.

Źródła:

  1. Gospodarstwo Polska
  2. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r.
  3. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995 r.
  4. Otodom

 

Mikołaj Kaszubski