Kategorie
Baza wiedzy

Własny pomost nad jeziorem – od czego zacząć?

Formalności przy budowie pomostu nie są złożone, choć sam wybór procedury, którą należy przejść bywa problematyczny. To jakie dokumenty należy złożyć jest zdeterminowany przez kilka parametrów – długość pomostu, jego szerokość, sposób związania z gruntem i liczbę tego typu konstrukcji.

Zwykle plany związane z posiadaniem działki na Mazurach nieodłącznie wiążą się z zamiarem realizacji marzeń – wędkowania, zapewnienia najbliższym miejsca wypoczynku nad wodą lub miejsca do cumowania swojej łodzi.

Potwierdzają to rozmowy z osobami szukającymi działek nad jeziorem. Niemal wszyscy rozważający zakup gruntu na Warmii i Mazurach chcieliby mieć też własny pomost. Procedury nie są złożone, ale warto zadbać o dopełnienie formalności. Podpowiemy od czego zacząć i jakie wnioski złożyć.

Budowa pomostu – od czego zacząć?

W większości przypadków pierwszą czynnością, którą należy wykonać przy budowie pomostu, jest ustalenie przebiegu linii brzegowej. Ten temat już wkrótce na naszym blogu.

To ważny krok, ponieważ przepisy przewidują możliwość zawieszenia postępowania w sprawie wydania zgody wodnoprawnej do czasu, gdy decyzja o ustaleniu linii brzegu uprawomocni się.

Budowa pomostu – zgłoszenie lub pozwolenie

Pomost traktowany jest jako urządzenie wodne i jednocześnie jako obiekt budowlany – w związku z tym wszystkie prace związane z budową urządzenia wodnego mogą być przeprowadzane wyłącznie po uzyskaniu zgody wodnoprawnej oraz spełnienia formalności przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Charakter przeprowadzonej inwestycji determinuje wybór procedury, którą należy przejść.

Zależnie od tego jakiego rodzaju pomost chcemy zbudować i jak duża ma być to konstrukcja, formalności które należy spełnić, różnią się od siebie. W przypadku mniejszych i pływających inwestycji proces jest mniej złożony.

Niewielki pomost? Wystarczy zgłoszenie!

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m wymaga jedynie zgłoszenia wodnoprawnego. Ponadto koniecznie jest także dokonanie zgłoszenia jego budowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w przypadku pomostów o wysokości od dna akwenu do korony do 2,5 m).

Długość pomostu rozumiana jest jako suma długości poszczególnych elementów pomostu – to istotne, jeśli w planach jest pomost o kształcie litery L lub U oraz… w sytuacji, gdy planowany jest więcej niż jeden pomost.

Prawo wodne nakazuje skumulowanie wymiarów tego typu konstrukcji, zatem jeśli marzą Ci się dwa pomosty – jeden w zaroślach z myślą o wędkarskim hobby, a drugi dla maluchów, które mogłyby korzystać z uroków wypoczynku nad wodą – warto mieć na uwadze, że długość obu konstrukcji będzie dodana. Jeśli przekroczy 25 m – konieczne jest ubieganie się o pozwolenie na budowę pomostu.

Pomost na palach czy pływający?

Jeśli planujesz pomost na palach drewnianych lub metalowych ważne, by spełnić jeszcze jeden, dodatkowy warunek – wysokość pomostu nie może być wyższa niż 2,5 metra. Wysokość mierzona jest od dna akwenu do korony pomostu. Pomosty na palach to konstrukcje trwale związane z gruntem, zatem konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności.

Spełnienie kryterium długości i wysokości sprawia, że wystarczy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego (na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) oraz zgłoszenia zamiaru jego budowy (na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Jeśli planowany pomost przekracza wskazane wyżej parametry, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Konieczne może być przy tym w każdym z przypadków uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej przez wójta gminy. Niezbędnym jest ponadto uzyskanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane, wydawaną przez dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Pomost pływający

Budowa pomostów pływających jest nieco prostsza od budowy tradycyjnych pomostów stawianych na palach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego typu konstrukcje, w zależności od tego w jaki sposób zostaną połączone z gruntem, mogą nie kwalifikować się jako obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Należy jednak pamiętać o zachowaniu wspomnianego przez nas kryterium długości, szerokości i wysokości pomostu.

Ważna uwaga, jeżeli do realizacji pomostu niezbędne będzie usunięcie lub przycięcie roślinności porastającej brzeg lub dno jeziora, to oprócz zgłoszenia wodnoprawnego, konieczne będzie uzyskanie również pozwolenie na wycinkę lub usunięcia roślinności.

Gdzie złożyć wniosek o pomost?

Wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń wodnoprawnych zajmuje się dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Przygotowane dokumenty trzeba składać w siedzibie nadzoru wodnego.

Siedziba właściwa, w której należy dopełnić formalności to ta, która znajduje się najbliżej miejsca, w którym planujesz zrealizować daną inwestycję. Opłata za wniosek o pozwolenie wodnoprawne wynosi obecnie 230 złotych. Jeśli przekazujemy zgłoszenie, koszt obecnie jest niższy – nieco ponad 92 złote.

Z kolei zgłoszenia budowy lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dokonuje się właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Legalizacja pomostu w świetle przepisów

Postawienie pomostu bez przejścia odpowiednich procedur jest samowolą budowlaną. Konsekwencje bywają nieprzyjemne – grzywna oraz nakazu rozbiórki pomostu. Za kontrolowanie pomostów odpowiada spółka Wody Polskie.

Jeśli urządzenie zostało wykonane bez wymaganego zgłoszenia albo pozwolenia wodnoprawnego, to można złożyć wniosek o jego legalizację, ale trzeba liczyć się obecnie z kosztem przeszło 4.600 zł (pod warunkiem że będzie możliwa, w przeciwnym razie zostanie wydany nakaz likwidacji urządzenia).

Stanowczo odradzamy budowanie pomostów bez uzyskiwania odpowiednich zgód oraz pozwoleń.

Procedury dotyczące uzyskiwania pozwoleń na budowę pomostów są zapisane w dwóch aktach prawnych:
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)
• Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566).

Działka nad jeziorem nierozłącznie kojarzy się z pomostem, który powala w pełni korzystać z uroków pobytu na Warmii lub Mazurach. Warto zadbać o formalności, jeśli marzy się tego typu konstrukcja lub… szukajmy takich gruntów, w których dostęp do pomostu jest zagwarantowany, a formalności dopełnione.